Σε ένα κόσμο όπου η ταχύτητα αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα για όλα τα πράγματα και χρειάζεται να συνδυαστεί με μεγάλη υπευθυνότητα και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, οι εμπορευματικές μεταφορές έρχονται να προσφέρουν μια λύση που συνδυάζει τα τρία στοιχειώδη πράγματα για τη μεταφορά αγαθών: ακρίβεια στην ώρα, σοβαρότητα και βέλτιστη τιμή.

Πρόσβαση σε πολλαπλά φορτία και οχήματα που είναι διαθέσιμα καθημερινά στην Ελλάδα

Κάνε εγγραφή δωρεάν

Η λύση αυτή υλοποιείται με την εμφάνιση οίκων αποστολών που ενεργούν ως μεσολαβητές μεταξύ μεταφορέων (αυτούς που έχουν διαθέσιμα φορτηγά) και παραγωγών / εμπόρων (αυτούς που έχουν αγαθά διαθέσιμα προς μεταφορά).

Ο οίκος αποστολών συμμετέχει ενεργά στις εμπορευματικές μεταφορές και ο μοναδικός του σκοπός είναι να διαχειρίζεται τη ζήτηση και την προσφορά με ένα βέλτιστο τρόπο, ώστε όλοι οι συμμετέχοντες είναι ικανοποιημένοι με τη διαχείριση του έργου. η αποστολή του οίκου αποστολών στις Εμπορευματικές Μεταφορές είναι να βρει τη σωστή λύση για εταιρείες που επιθυμούν να μεταφέρουν αγαθά ή εκείνους που έχουν διαθέσιμα φορτηγά.

Ο οίκος αποστολών μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε επιχειρηματίας που οργανώνει μια μεταφορά βασιζόμενος στην παραγγελία του πελάτη, χωρίς να είναι ο ίδιος αυτός που μεταφέρει τα αγαθά. Αυτό δημιουργεί ένα ασφαλές και ιδανικό περιβάλλον για ικανοποίηση της προσφοράς και της ζήτησης.

Το βασικό πλεονέκτημα ενός τέτοιου συμμετέχοντα στις εμπορευματικές μεταφορές είναι ότι έχει τη δυνατότητα να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις των μεταφορέων / παραγωγών. Ένας οίκος αποστολών χρειάζεται να έχει την ικανότητα να συνδυάζει με βέλτιστο τρόπο της προσφορές της αγοράς, ανεξαρτήτως προορισμού (εθνικό ή διεθνή) και ανεξαρτήτως του τύπου αγαθών (οικοδομικά υλικά, μηχανήματα, οχήματα, πλαστικά, έπιπλα, κτλ.).

Από την πλευρά των μεταφορέων, ένας οίκος αποστολών αποτελεί ένα πολύ καλό επαγγελματικό συνεργάτη, καθώς τα διαθέσιμα φορτηγά δεν βρίσκονται πια καθηλωμένα στο χώρο στάθμευσης και βρίσκουν αγαθά για τα διαθέσιμα φορτηγά με γοργό ρυθμό. Επίσης, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα φορτηγά έχουν αγαθά κατά το ταξίδι προς τον προορισμό τους αλλά και την επιστροφή προς την τοποθεσία φόρτωσης, άρα εξαλείφουν τα ταξίδια μιας κατεύθυνσης.

Στην περίπτωση των παραγωγών / εμπόρων, η διαμεσολάβηση του οίκου αποστολών εξαλείφει την πιθανότητα ο παραγωγός να ξεμείνει με τα αγαθά στην αποθήκη και εξασφαλίζει τη μεταφορά τους με έγκαιρο και ασφαλή τρόπο στον προορισμό τους. Το συμβόλαιο που συμφωνείται μεταξύ των τριών μερών είναι ασφαλές και περιλαμβάνει συγκεκριμένα άρθρα για όλα τα συμβάντα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του φορτίου.

Από την άλλη, όσον αφορά τα μειονεκτήματα, ο οίκος αποστολών έχει μερικά που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Το πρώτο μεγάλο μειονέκτημα που θα μπορούσε να αποτρέψει τη συνεργασία μεταξύ του οίκου προώθησης και τους μεταφορείς / παραγωγούς είναι η προμήθεια που χρεώνεται για κάθε αποστολή. Κάθε οίκος αποστολών έχει ένα συγκεκριμένο κόστος το οποίο μπορεί να είναι ένα συγκεκριμένο ποσοστό της τιμής του εμπορεύματος ή ένα σταθερό ποσό το οποίο καθορίζεται και από τα δυο μέρη εντός συμβολαίου.

Το κόστος αυτό μπορεί να αποφευχθεί εύκολα με μια εγγραφή της εταιρείας χωρίς χρέωση σε ένα ιστότοπο αποκλειστικά για μεταφορείς και παρασκευαστές / εμπόρους. Τέτοιοι ιστότοποι δεν έχουν καμία προμήθεια και σας προσφέρουν την ευκαιρία να επιλέξετε επαγγελματικούς συνεργάτες, κάτι το πολύ σημαντικό σε μια τέτοια αγορά.

Με άλλα λόγια, η πιθανότητα να μην έχετε κανένα επιπρόσθετο κόστος και η προσθήκη διαδρομών για τα διαθέσιμα φορτηγά ή τα αγαθά προς μεταφορά με ένα δωρεάν και ασφαλή τρόπο χωρίς κανένα άλλο διαμεσολαβητή είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη.